Honda Hornet 900 (2001-2007) SSB Crash Guard Protection Cage [CB900F]{SC48}

$ 612

SSB crash bar kit for Honda Hornet 900 (2001-2007) models